Wykład UTW

Wszystkich słuchaczy UTW w Chełmie Śląskim, a także osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt. „Jak możemy zobaczyć gen?”, który wygłosi dr Tomasz Książczyk w środę 24 maja br. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Dr Tomasz Książczyk – edukator, biolog, amator-astronom, promotor nauk przyrodniczych i społecznik. Doktor nauk biologicznych. Organizuje, współorganizuje i koordynuje Festiwale Nauki, Moc Naukowców, kółka zainteresowań, pokazy astronomiczne dla dzieci i dorosłych (Otwarte Obserwatorium Wilda, Obserwatorium Astronomiczne – Swarzędzkie Gwiezdne Wrota). Członek narodowego panelu oceniającego projekty konkursowe w ramach konkursu 2017 „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II”. Ambasador Kosmiczny programu ambasadorskiego ESERO-Polska (Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej), działającego przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (kadencja 2018/2019). Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) – O/Poznań oraz Sekcji Obserwacji Słońca (SOS) przy PTMA. Od 2016 roku, we współpracy z Wolnymi Szkołami Demokratycznymi, współrealizuje warsztaty edukacyjne z astronomii i biologii. Słuchacz Kursu Trenera Nauki (trenera dydaktyki aktywnej). Autor wygranego wniosku do tegorocznej edycji Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019, dotyczącego budowy Obserwatorium Astronomicznego – Swarzędzkich Gwiezdnych Wrót. Właściciel firmy Molecularium, promującej warsztatowe połączenie biologii z astronomią.