Dzień Dziecka

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami , już dzisiaj zapraszamy wszystkie dzieci na Festyn z okazji ich święta. Festyn zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury odbędzie się 2 czerwca w miejscu starego przedszkola, u. Owocowa 2.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 

DZEŃ MATKI

Zapraszamy serdecznie na kreatywne warsztaty szycia, na których będzie można uszyć piękny prezent dla mamy z okazji Dnia Matki.

WYSTAWA MALARSKA – HANNA MACIEJEWSKA

Zapraszamy serdecznie na wystawę prac Pani Hanny Maciejewskiej, emerytowanej mieszkanki Chełmu Śląskiego. Barwne obrazy powstały przy użyciu farb akrylowych i szpachli malarskiej. Wśród prac znalazł się obraz namalowany przez utalentowanego wnuka pani Hanny , 15 – letniego Krystiana, ucznia technikum. Jego dzieło to portret ukochanego pieska Bianki na czystym, białym tlen.

Wystawa prac znajduje się na holu głównym w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Owocowej 10.

Zapraszamy.

KONKURS PLASTYCZNY

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi zapraszam uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie plastycznym, tematem którego jest hasło tegorocznego Dnia Ziemi: PLANETA KONTRA PLASTIK.  Wykorzystując dowolną technikę , należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

PLANETA VS. PLASTIK

 

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi zapraszam uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie plastycznym, tematem którego jest hasło tegorocznego Dnia Ziemi: PLANETA KONTRA PLASTIK

Wykorzystując dowolną technikę , należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3.

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

2. Konkurs przeznaczony dla dzieci uczniów szkół podstawowych.

I kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

II kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI

III kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII

3. Celem konkursu jest:

Rozwijanie zainteresowań artystycznych dziecka poprzez poznanie nowych technik plastycznych. Pobudzeni wyobraźni dziecka i aktywności twórczej.

4. Technika wykonaniaprace wykonane mogą być dowolną techniką w formacie A3.

5. Kryteria oceny:

Estetyka wykonania pracy, trudność wykonania, pomysłowość, samodzielność.


6. Termin składania prac plastycznych do Gminnego Ośrodka Kultury upływa 22 kwietnia

2024 r. Prace należy dostarczyć osobiście. Wyniki konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 24 kwietnia 2024 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

8. Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno promocyjnych.

10. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, przedszkole, klasę oraz numer telefonu kontaktowego. Prosimy nie podpisywać prac z przodu!

11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

13. Nagrody nieodebrane do 10—go maja 2024 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

PLANETA VS. PLASTIK

.………………………………………………

 

miejscowość, data

……………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………….. ………….wiek……………

 

…………………………………………… ………………………………………

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna )

 

 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs plastyczny

PLANETA VS. PLASTIK

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………

Wiek dziecka…………………………………

Nazwa i adres placówki…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………..