Radca Prawny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z Radcą Prawnym. Pomoc dedykowana jest dla rodzin korzystających ze wsparcia GKRPA oraz GOPS Chełm Śląski. Chęć skorzystania z porady należy zgłosić telefonicznie pod numerem: (32) 708 00 35.

Najbliższe terminy konsultacji to: