Spotkanie dla Obywateli Ukrainy

10 marca br., o godz. 16:00 w naszym Ośrodku odbędzie się spotkanie dla Obywateli Ukrainy zamieszkujących Gminę Chełm Śląski. Będzie to okazja do przedstawienia najważniejszych informacji związanych z ich pobytem w Polsce, oraz uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOK. 

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.