Zajęcia plastyczne

W roku szkolnym 2022/2023 w Gminnym Ośrodku Kultury będą odbywały się stałe zajęcia plastyczne dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 3-6 lat oraz od 7 r. ż.

Szczegółowe informacje poniżej: