Konkurs na karmnik dla ptaków

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Karmnik dla ptaków”

1. Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu, Państwowa Straż Rybacka w Katowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin.

3. Celem konkursu jest:

Propagowanie współpracy rodzinnej, miłości do zwierząt, troski o przyrodę.

Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.


4. Technika wykonaniadowolna, forma przestrzenna.

 

Konkurs polega na skonstruowaniu karmnika dla ptaków. Powstałe w konkursie karmniki zostaną rozlokowane w różnych częściach gminy, by wspomóc ptactwo w trudnym, zimowym okresie, a jednocześnie zachęcać mieszkańców do spacerów, obserwacji przyrody i dokarmiania zwierząt.

5. Kryteria oceny:

Estetyka wykonania pracy, trudność wykonania, pomysłowość, kreatywność, funkcjonalność.

6. Termin nadsyłania prac: 20.01.2023

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

8. Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno-promocyjnych.

10. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imiona i nazwisko autorów oraz numer telefonu kontaktowego.

Prosimy nie podpisywać prac!

11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

13. Nagrody nieodebrane do 31—go stycznia 2023 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

ZAPRASZAMY!

Zgoda rodziców i metryczka jest do pobrania poniżej:

ZGODA

METRYCZKA