Konkurs plastyczny „Mama i ja”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ MAMA I JA ”
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim
1. Tematem konkursu jest wizerunek mamy oraz dziecka, w których ukazane są wspólne pasje, zainteresowania, rodzinne chwile, momenty widziane oczami dziecka.
2. Konkurs przeznaczony dla dzieci z przedszkoli (3-6 lat) i uczniów szkół podstawowych.
I kategoria przedszkola (3-6 lat)
II kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
III kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI
IV kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII
3. Celem konkursu jest:
Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi a przede wszystkim zacieśnienie więzi rodzinnych.
4. Technika wykonania– Prace konkursowe dzieci wykonują
samodzielnie z zastosowaniem dowolnej techniki.
Maksymalny rozmiar pracy konkursowej nie może być
większy od formatu A3 .
5. Przy ocenie prac konkursowych brane pod uwagę będą:
– samodzielność wykonania pracy
– estetyka pracy
– pomysłowość oraz oryginalność
– zastosowana technika
– zgodność z tematem konkursu
6. Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.
7. Zgłoszone do konkursu prace należy na odwrocie podpisać swoim
imieniem, nazwiskiem z podaniem wieku oraz telefonem kontaktowym.
8. Termin nadsyłania prac plastycznych do Gminnego Ośrodka Kultury upływa 23 maja 2022 r. o godz. 17.00. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą mailową (gok.chelmsl.konkurs@gmail.com).
Wyniki konkursu w dniu 26 maja 2022r. na Facebooku.